Mapa Inwestycji MU-03 Radosna 18 MU-02 Radosna 16 MU-01 Radosna 14 M-04 Radosna 26 M-02 Radosna 20 M-07 Romantyczna 55 M-06 Romantyczna 53 M-05 Romantyczna 51 G-01 Parzęczewska 34-46 M-01 Wiosny Ludów 72f MU-18 Ciosnowska 74h U-04 Ciosnowska 74a M-08 Konopnickiej 17-23c MU-13 Milenijna 2-20 U-03 Piatkowska 83n PU-01 Piątkowska 83k MU-12 Piątkowska 83a L-01 Murarska 9 L-05 Murarska 17 L-02 Murarska 11 L-06 Murarska 19 L-03 Murarska 13 L-07 Murarska 21 L-04 Murarska 15 M-09 Szczawińska 52 MU-09 Kubasińskiej 2 MU-11 Kubasińskiej 4 U-02 Przygraniczna 88 U-05 Ciosnowska 74f U-06 Gabriela Narutowicza 29 MU-19 Chemików 9 i 11 MU-20 Dąbrowskiego 7 MU-21 Dąbrowskiego 9
Proszę kliknąć na wybrany punkt na mapie inwestycji, a otworzy się nowe okno z informacjami o wybranej lokalizacji.

Legenda do mapy

- Garaże (G)
- Obiekty letniskowe (L)
- Obiekty mieszkaniowe (M)
- Obiekty mieszkaniowo-usługowe (MU)
- Obiekty produkcyjno-usługowe (PU)
- Obiekty usługowe (U)

 

Poszukujesz działki pod dom lub prowadzenie własnego biznesu! Poszukujesz nowych terenów inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniową, usługową, gospodarczą, letniskową!

PREZYDENT MIASTA ZGIERZA
zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się
z ofertą inwestycyjną
GMINY MIASTO ZGIERZ

Aktualnie oferta inwestycyjna zawiera pakiet kilkudziesięciu nieruchomości o różnorodnym przeznaczeniu. W pakiecie zamieszczone są zarówno nieruchomości o sprecyzowanej formie zagospodarowania, już oferowane do sprzedaży, jaki i tereny będące w fazie przygotowania do inwestycji, w stosunku do których potencjalni inwestorzy będą mogli ocenić możliwości ich wykorzystania względem własnej koncepcji i obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkich informacji w sprawie poszczególnych nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16 (pok. 02, 02B), tel. 42 714 31 63, 42 714 31 85.

Miasto Zgierz to dobre miejsce na Twoją inwestycję - przyjazne środowisko, miejsca rekreacji i wypoczynku, bogata oferta oświatowa i kulturalna, rozbudowana sieć infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, bardzo dobre połączenia komunikacyjne poprzez sieć dróg wojewódzkich, krajowych i autostrady oraz trakcję kolejową, ponadto wrażliwość na mieszkańca i jego potrzeby - spełnią Twoje oczekiwania.