cookies

e-gospodarka - Związek Kupców i Przedsiębiorców Powiatu Zgierskiego


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Związek Kupców i Przedsiębiorców Powiatu Zgierskiego

 

95-100 Zgierz, ul. Piłsudskiego 4

Organizacja powstała w październiku 2002 r.
Zrzesza ok. 130 podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu zgierskiego.
Związek skupia małe i średnie przedsiębiorstwa, współpracuje m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami społecznymi i placówkami szkolnymi.
Prowadzi szkolenia i porady dla przedsiębiorców, pomaga w wdrażaniu nowych przepisów związanych m.in. z przystąpieniem Polski do UE.

W dniu 06.06.2007 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku, podczas którego uchwalono nowy regulamin ZKiPPZ oraz aktualne kierunki i plan działań na najbliższą kadencję. Dokonano również wyboru nowych władz Związku.


Poprzednia strona: Zgierskie Towarzystwo Gospodarcze
Następna strona: Prawo