cookies

e-gospodarka - Zgierskie Towarzystwo Gospodarcze


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Zgierskie Towarzystwo Gospodarcze

 

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 19

ZTG istnieje od 1992 roku i działa w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach. Powołane zostało do życia przez miejscowych przedsiębiorców w celu stworzenia płaszczyzny do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów handlowych i produkcyjnych, propagowania filozofii przedsiębiorczości i tworzenia dobrego klimatu dla rozwoju gospodarczego.

ZTG nie jest ugrupowaniem politycznym, a jego członkowie reprezentują różne poglądy, złączeni ideą popierania działań gospodarczych.

Celem Towarzystwa jest: wypowiadanie się w sprawach publicznych zwłaszcza o charakterze gospodarczym wobec samorządu terytorialnego administracji państwowej i szerokiej opinii publicznej, ułatwianie współpracy gospodarczej z zagranicą, obrona interesów członków Towarzystwa związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, organizacja nowoczesnej obsługi prawnej i doradztwa ekonomicznego na potrzeby członków, konsolidacja warstwy przedsiębiorców, propagowanie i rozwijanie postaw prorynkowych, tworzenie korzystnego klimatu społecznego wokół przedsiębiorczości.

Cele swoje realizuje poprzez:

  • kształtowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką,
  • prowadzenie biura koordynacyjnego,
  • występowanie z inicjatywami i opiniami wobec organów samorządowych,
  • organizowanie stałej obsługi prawnej i ekonomicznej dla członków towarzystwa,
  • prowadzenie klubu dla członków towarzystwa.

Poprzednia strona: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa Oddział w Zgierzu
Następna strona: Związek Kupców i Przedsiębiorców Powiatu Zgierskiego