cookies

e-gospodarka - Założenie trawników i obsadzenie drzewami niskopiennymi modernizowanego odcinka ulicy Parzęczewskiej w Zgierzu od nr 30 do ulicy Staffa (2005)


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Założenie trawników i obsadzenie drzewami niskopiennymi modernizowanego odcinka ulicy Parzęczewskiej w Zgierzu od nr 30 do ulicy Staffa (2005)

Projekt realizowany przy pomocy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach umorzenia pożyczki z projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Komisję Europejską dla wniosku ostatecznego do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków"".

Pożyczka udzielona została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Założono trawniki i obsadzono drzewami niskopiennymi odcinek ul. Parzęczewskiej.

Koszt całkowity realizacji zadania: 59.000,00 zł

Dofinansowanie (umorzenie pożyczki) z WFOŚiGW w Łodzi: 35.000 zł

Okres realizacji zadania: 2005


Poprzednia strona: Zakup czterech autobusów przyjaznych dla środowiska (2004)
Następna strona: Nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu (2006)