cookies

e-gospodarka - Zakup czterech autobusów przyjaznych dla środowiska (2004)


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Zakup czterech autobusów przyjaznych dla środowiska (2004)

Projekt realizowany przy pomocy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Przedsięwzięcie to miało na celu zakup 4 autobusów dla Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "MARKAB" Sp. z o.o. w Zgierzu.

Autobusy zasilane LPG, dzięki czemu są tańsze w eksploatacji i bardziej przyjazne dla środowiska.

Koszt całkowity realizacji zadania: 120.000,00 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: 36.000 zł

Okres realizacji zadania: 2004


Poprzednia strona: WFOŚiGW
Następna strona: Założenie trawników i obsadzenie drzewami niskopiennymi modernizowanego odcinka ulicy Parzęczewskiej w Zgierzu od nr 30 do ulicy Staffa (2005)