cookies

e-gospodarka - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

JAK DZIAŁA SYSTEM CEIDG
prezentacja systemu

www.ceidg.gov.pl, www.firma.gov.pl

ZAŁOŻENIE FIRMY

  • Przyszły przedsiębiorca musi wypełnić formularz zamieszczony na platformie internetowej CEIDG. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej następuje w momencie przyjęcia przez system danych z formularza. Ten z kolei zatwierdza je w ciągu 24 godzin (dnia roboczego) od wypełnienia wniosku. Dzięki CEIDG przedsiębiorca może również uzupełniać i aktualizować swoje dane. Jeżeli system podczas weryfikacji znajdzie błąd, przedsiębiorca ma obowiązek skorygować go w ciągu 7 dni roboczych.
  • Do rejestracji działalności gospodarczej wystarczy tylko: imię i nazwisko przedsiębiorcy, jego data urodzenia, numery: PESEL, NIP i REGON, adres zamieszkania, adres kontaktowy, e-mail oraz określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej (zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności).

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  • Do zawieszenia działalności gospodarczej wystarczy wypełnić odpowiedni formularz w systemie CEIDG. Działalność zostaje zawieszona w momencie pojawienia się wpisu w ewidencji lub w dniu określonym we wniosku przez przedsiębiorcę. Należy jednak pamiętać, że w przypadku spółek cywilnych, wniosek o zawieszenie działalności muszą złożyć wszyscy wspólnicy.
  • Zawieszenie działalności gospodarczej, w przedsiębiorstwie niezatrudniającym pracowników, może trwać minimalnie 30 dni, maksymalnie 24 miesiące.

DOSTĘP DO INFORMACJI O INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

  • CEIDG może służyć także jako praktyczna wyszukiwarka informacji o przedsiębiorstwach. Dzięki niej przedsiębiorca może znaleźć ważne dane kooperantów np. NIP, z którymi chciałby nawiązać współpracę. Procedury z tym związane zostały ograniczone do minimum.  

***

Do 31.12.011 r. jednocześnie funkcjonują rejestry w gminach i elektroniczny rejestr CEIDG. Jest to okres przejściowy na uzupełnienie danych przez wszystkich przedsiębiorców. Więcej

System CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Ustawa SDG - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (13.05.2011 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej regulującej funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nowe przepisy dotyczące zasad rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych  obowiązują od 1 lipca 2011 r. - nowelizacja: http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011131076401.pdf)


Poprzednia strona: Ważne informacje
Następna strona: Krok po kroku - rozpoczęcie działalności gospodarczej