cookies

e-gospodarka - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwały obowiązujące:

  • Uchwała Nr XL/380/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza".
    Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/380/05 - Uzasadnienia faktyczne i prawne rozstrzygnięcia dot. uwag wniesionych do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza
    Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/380/05 (Zmiana) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza.
    Kierunki Zagospodarowania
  • Uchwała Nr XLII/402/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/380/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. dotyczącej przyjęcia zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza".

***

Uchwały nieobowiązujące:

  • Uchwała Nr XXIX/239/97 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgierza"
  • Uchwała Nr XLVI/376/98 Rady Miasta Zgierza z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie przyjęcia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza"

"Zgierz - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego" wydano w 1998 r.


Poprzednia strona: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza - w opracowaniu
Następna strona: Działalność Gospodarcza