cookies

e-gospodarka - PUP przedsiębiorcom


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

PUP przedsiębiorcom

Logo ZCOP 

NAJLEPIEJ ŻEBY NAZWY POSZCZEGÓLNYCH TEMATÓW BYŁY ODNOŚNIKAMI DO OPISU SZCZEGÓŁOWEGO

  • STAŻE
  • ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE
  • PRACE INTERWENCYJNE
  • GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W FORMIE TELEPRACY
  • DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE OSOBY BEZROBOTNEJ W WIEKU 50+
  • JEDNORAZOWA REFUNDACJA KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK
  • NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
  • REFUNDACJA KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA KTÓRZY PODEJMUJĄ ZATRUDNIENIE PO RAZ PIERWSZY
  • JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Poprzednia strona: Zgierz w liczbach
Następna strona: Staże