cookies

e-gospodarka - Punkt Konsultacyjny Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Punkt Konsultacyjny Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Starostwo Powiatowe
95-100 Zgierz, ul. Długa 49 (pok. 301) 
tel. 42 288 83 05

Uruchomiony 19 marca 2012 r. 

Dyżury konsultantów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 10.00-14.00.

Konsultanci ŁARR S.A. udzielają bezpłatnej, fachowej porady na temat możliwości skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, jak np.: fundusze zwrotne, pożyczki, poręczenia, inicjatywa JEREMIE oraz w zakresie pozyskania środków na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Konsultacje prowadzone będą do dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach projektu "Świadczenie usług informacyjnych doradczych w sieci punktów konsultacyjnych krajowego systemu usług małych i średnich przedsiębiorstw" Działanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podst. www.larr.lodz.pl

Czytaj też: "Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców"


Poprzednia strona: Organizacje gospodarcze i punkty konsultacyjne
Następna strona: Cech Rzemiosł Różnych