cookies

e-gospodarka - Przebudowa ciągu ulic Juliana Tuwima – Leopolda Staffa w Zgierzu


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Przebudowa ciągu ulic Juliana Tuwima – Leopolda Staffa w Zgierzu

Projekt zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011".

Zadanie objęło przebudowę kluczowego ciągu ulic w Zgierzu. W ramach projektu położono nową nawierzchnię, przebudowano chodniki oraz zbudowano ścieżki rowerowe- powstał w ten sposób ciąg pieszo-rowerowy.

Projekt przyczynił się do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego pieszych, samochodów i autobusów komunikacji miejskiej.

Koszt całkowity zadania: 2.552.974,00 zł.
Dotacja budżetu państwa: 1.259.224,00 zł.

Okres realizacji zadania: 2010 


Poprzednia strona: MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Następna strona: Kontrakty Wojewódzkie