cookies

e-gospodarka - Projekt Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz"


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Projekt Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz"

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu.

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Poprzednia strona: Postępowania w projekcie "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego" - Etap I
Następna strona: O projekcie Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz"