cookies

e-gospodarka - Projekt "Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu" (2005-2006)


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Projekt "Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu" (2005-2006)

Projekt "Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu" zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie 2.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 2005-2006

Projekt wspierał rozwój zasobów ludzkich, kierowany był do uczniów Społecznego Liceum im. Romualda Traugutta w Zgierzu. Celem nadrzędnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dla młodzieży z terenów wiejskich.

Realizacja projektu zachęciła młodzież z terenów wiejskich do podjęcia i kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej, co mogłoby być niemożliwe bez wsparcia finansowego.

Całość projektu dofinansowana w ramach ZPORR z EFS: 22.500 zł

Okres realizacji projektu: 2005 - 2006


Poprzednia strona: Projekt "Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu" (2004-2005)
Następna strona: Projekt "Decydujmy razem"