cookies

e-gospodarka - Projekt "Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu" (2004-2005)


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Projekt "Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu" (2004-2005)

 

Projekt "Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu" zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 2004-2005.

Projekt wspierał rozwój zasobów ludzkich. Kierowany był do uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu.

Celem nadrzędnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dla młodzieży z terenów wiejskich. Realizacja projektu zachęciła młodzież z terenów wiejskich do podjęcia i kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej, co mogłoby być niemożliwe bez wsparcia finansowego. Dofinansowanie otrzymali wszyscy uczniowie ubiegający się o stypendia zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Całość projektu dofinansowana w ramach ZPORR z EFS: 20.230 zł

Okres realizacji projektu: 2004 - 2005

  


Poprzednia strona: Europejski Fundusz Społeczny
Następna strona: Projekt "Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu" (2005-2006)