cookies

e-gospodarka - Postępowania w projekcie


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Postępowania w projekcie

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 14 TYS EURO:

 • W dniu 29 kwietnia 2013 r. ogłoszono konkurs ofert na usługę edukacyjną obejmującą prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu zajęć dla dzieci uzdolnionych w Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
  - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  - WZÓR OFERTY
 • W dniu 26 kwietnia 2013 r. ogłoszono konkurs ofert na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w szkołach podstawowych w Zgierzu w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
  - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  - WZÓR OFERTY

 


Poprzednia strona: O projekcie
Następna strona: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego