cookies

e-gospodarka - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza - w opracowaniu


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza - w opracowaniu

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu parku kulturowego "Miasto Tkaczy"
  - przystąpienie zgodnie z uchwałą Nr XXII/212/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 czerwca 2004 r.
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, położony w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej oraz terenu PKP
  - przystąpienie zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/353/09 (załącznik: mapa) Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Grotnickiej
  - przystąpienie zgodnie z uchwałą Nr LII/468/10 (załącznik: mapa) Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r.
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej - Północ
  - przystąpienie zgodnie z uchwałą Nr LII/469/10 (załącznik: mapa) Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r.
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej - Zachód
  - przystąpienie zgodnie z uchwałą Nr LII/483/10 (załącznik: mapa) Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r.
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego: ulicą Sosnową, ulicą Łódzką, granicą miasta oraz terenem PKP
  - przystąpienie zgodnie z uchwałą Nr VI/47/11 (załącznik: mapa) Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2011 r.

Poprzednia strona: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza - obowiązujące
Następna strona: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego