cookies

e-gospodarka - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza - obowiązujące


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza - obowiązujące

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla rejonu ulicy Aleksandrowskiej
  - przyjęty uchwałą Nr XLII/444/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 maja 2002 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2002 r. Nr 142, poz. 2111);
 2. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dotyczącej terenu położonego w Zgierzu w rejonie jednostek oznaczonych w planie ogólnym symbolami "G5 KS", "G4 MW", "26 Kzt,o", położonego w obrębie ulic: ulicy 1 Maja, ulicy Łąkowej, ulicy Łódzkiej
  - przyjęta uchwałą Nr XL/420/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 marca 2002 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2002 r. Nr 150, poz. 2199), zmieniona uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLII/445/2002 z dnia 23 maja 2002 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2002 r. Nr 150, poz. 2001);
 3. Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla rejonu ulicy Łódzkiej (teren ogródków działkowych)
  - przyjęta uchwałą Nr XLV/469/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 sierpnia 2002 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 18 października 2002 r. Nr 256, poz. 3217);
 4. Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla fragmentu terenu "M1 ZL" - zwanego Malinką
  - przyjęta uchwałą Nr XLV/470/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 sierpnia 2002 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 18 października 2002 r. Nr 256, poz. 3218);
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego ulicami: Długą, Gabriela Narutowicza, Ks. Sz. Rembowskiego, 1 Maja - zwanego "Nowe Miasto"
  - przyjęta uchwałą Nr XLV/471/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 sierpnia 2002 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 18 listopada 2002 r. Nr 281, poz. 3431), zmieniony uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLVI/497/2002 z dnia 10 października 2002 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 18 listopada 2002 r. Nr 281, poz. 3432);
 6. Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu oznaczonego symbolem UO na terenie oznaczonym A4 MN, U położonym pomiędzy ulicami: Stanisława Dubois, Romualda Mielczarskiego, Ks. Szczepana Rembowskiego i 1-go Maja oraz terenu oznaczonego symbolem U na terenie oznaczonym K5 MN, położonym w rejonie ulic: Szczawińskiej i Stanisława Fijałkowskiego oraz torami PKP
  przyjęta uchwałą Nr IV/33/98 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 1998 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 17 lutego 1999 r. Nr 10, poz. 33);
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla rejonu ulic Piątkowskiej - teren dawnej "Jednostki Wojskowej" położonej między ulicami: Piątkowską, Boczną, Ciosnowską oraz torami kolejowymi PKP
  przyjęty uchwałą Nr XLVI/507/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 10 października 2002 r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 18 listopada 2002 r. Nr 281, poz. 3433);
 8. Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dotycząca części przemysłowej "Rudunek" zawartej w okolicach ulic: Szczawińska, Stępowizna, Przedwiośnie
  -
  przyjęta uchwałą Nr XX/198/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 maja 2000 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 11 lipca 2000 r. Nr 93, poz. 507);
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej rejon Łagiewnicka - Wschód
  przyjęty uchwałą Nr XLI/379/09 (załączniki: nr 1, nr 2, nr 3) Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2009 r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 369, poz. 3070);
 10. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych w obrębie ulic: ulicy Piątkowskiej, Bocznej i Ciosnowskiej
  przyjęty uchwałą Nr LII/470/10 (załączniki: nr 1, nr 2) Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 21 października 2010 r. Nr 305, poz. 2546);
 11. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego ulicami: Henryka Dąbrowskiego, Gabriela Narutowicza, 3-go Maja, Ks. Jerzego Popiełuszki
  - przyjęty uchwałą Nr LII/471/10 (załączniki: nr 1, nr 2) Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 21 października 2010 r. Nr 305, poz. 2547);
 12. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie ulic: ulicy Jana Kasprowicza, ulicy Przygranicznej, ulicy Stanisław Fijałkowskiego, terenu PKP oraz ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  - przyjęty uchwałą Nr LII/472/10 (załączniki: nr 1, nr 2, nr 3) Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 21 października 2010 r. Nr 305, poz. 2548)
 13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu, ograniczonego ulicami: Ks. Szczepana Rembowskiego, Gabriela Narutowicza, 1-go Maja, Długą
  - przyjęta uchwałą Nr V/32/11 (załączniki: nr 1, nr 2) Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. Nr 104, poz. 879)

Poprzednia strona: Zagospodarowanie przestrzenne
Następna strona: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza - w opracowaniu