cookies

e-gospodarka - Park Przemysłowy Boruta


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Park Przemysłowy Boruta

W dniu 30 grudnia 2003 roku Rada Miasta Zgierza przyjęła uchwałę Nr XV/140/03 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz parku przemysłowego o nazwie "Park Przemysłowy Boruta Zgierz". Załącznik do uchwały Nr XV/140/03 - Wstępne zasady działania Parku Przemysłowego "Park Przemysłowy Boruta Zgierz". 

Powstał on na terenie po byłych Zakładach Przemysłu Barwników Boruta S.A. Określony pomiędzy ul. Miroszewską, rzeką Bzurą, ul. Chemików, ul. Konstantynowską i ul. Wiejską za wyjątkiem gruntów należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dodatkowo terenem Parku objęto składowiska i wysypiska odpadów, a więc laguny Energetyki Boruta i Wod.-Kan., składowisko popiołów i odpadów niebezpiecznych oraz stare wysypisko, tzw. "za Bzurą".

Jego zadaniem jest rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wykorzystanie i rozbudowę infrastruktury obszaru byłej "Boruty". Konwencja Parku przewidywała również uchwalenie zwolnień podatkowych dla nowych inwestycji.

Po podjęciu przez Radę Miasta Zgierza uchwał: Nr XX/188/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku i Nr XXI/202/04 z dnia 27 maja 2004 roku ustalono termin podpisania umowy powołania Parku Przemysłowego. Umowa Parku została podpisana 8 lipca 2004 roku.

Do prawidłowego funkcjonowania Parku utworzono Regulamin Parku Przemysłowego Boruta Zgierz stanowiący załącznik nr 1 do umowy (plik do pobrania w formacie pdf) oraz Logo Parku Przemysłowego Boruta Zgierz stanowiący załącznik graficzny nr 2 do umowy.

Powierzchnia P.P.B.Z. wynosi 173,9605 ha (w tym powierzchnia działek - 158,4734 ha i powierzchnia dróg - 15,4871 ha).

P.P.B.Z. jest położony w dobrze skomunikowanym miejscu, w pobliżu przyszłych autostrad i planowanej obwodnicy S14. Na terenie Parku znajdują się bocznice kolejowe i elektrociepłownia.

Cyklicznie odbywają się zebrania, w których uczestniczą członkowie Parku, a także przedstawiciele firm niebędących członkami P.P.B.Z.

W dniu 2 lipca 2008 r. odbyło się VIII zebranie uczestników P.P.B.Z. Podczas spotkanie podjęto Uchwałę nr 2/2008 w sprawie zmiany Regulaminu Parku.

Informacje o Parku Przemysłowym Boruta Zgierz:
- ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- ze strony Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.


Poprzednia strona: Strefy gospodarcze
Następna strona: Uczestnicy