cookies

e-gospodarka - Nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu (2007)


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu (2007)

Projekt zrealizowany przy pomocy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie było kontynuacją rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu. W projekcie tym została zrewitalizowana dalsza część parku.

Zadanie to polegało na karczowaniu drzew wraz ze ścięciem, obcięciem konarów, przewróceniem, odkopaniem pni wraz z zasypaniem dołów, karczowaniem pni po ściętych w latach ubiegłych drzewach. Powstały tam rabaty, na których posadzono rośliny wieloletnie.

Celem realizowanego zadania było podniesienie atrakcyjności ekologicznej i rekreacyjnej Parku Miejskiego jako najstarszej i najbardziej reprezentacyjnej części zespołu parków w Zgierzu.

Koszt całkowity realizacji zadania: 133.734,00 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: 53.494,00 zł

Okres realizacji zadania: 2007


Poprzednia strona: Nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu (2006)
Następna strona: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i podgrzewu wody basenowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu (2010)