cookies

e-gospodarka - Nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu (2006)


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu (2006)

Projekt zrealizowany przy pomocy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Celem realizowanego zadania było podniesienie atrakcyjności ekologicznej i rekreacyjnej Parku Miejskiego jako najstarszej i najbardziej reprezentacyjnej części zespołu parków w Zgierzu.

Zadanie polegało na dokonaniu cięć korekcyjno-sanitarnych i zabiegów chirurgicznych na starodrzewiu oraz założeniu trawników wzdłuż głównych alei spacerowych i nasadzeń pięciu rabat z roślin wieloletnich.

Koszt całkowity realizacji zadania: 150.440,32 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: 41.027,10 zł

Okres realizacji zadania: 2006


Poprzednia strona: Założenie trawników i obsadzenie drzewami niskopiennymi modernizowanego odcinka ulicy Parzęczewskiej w Zgierzu od nr 30 do ulicy Staffa (2005)
Następna strona: Nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu (2007)