cookies

e-gospodarka - MOJE BOISKO - ORLIK 2012


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

MOJE BOISKO - ORLIK 2012

 

W ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - ORLIK 2012", w Zgierzu powstały dwa nowoczesne i bezpieczne kompleksy sportowe przy ul. Leśmiana 1 i ul. Musierowicza 1/3.

Każdy z nich składa się z boiska do piłki nożnej o wym. 30 x 62 m pokrytego syntetyczną trawą oraz wielofunkcyjnego boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej o wym. około 20 x 30 m z nawierzchnią poliuretanową. Na ogrodzonym terenie zbudowano również budynek z szatnią, sanitariatami oraz pomieszczeniem magazynowym. Kompleks jest ogrodzony i oświetlony, co umożliwi grę do późnych godzin wieczornych.

Dzięki programowi wszyscy mieszkańcy Zgierza będą mogli aktywnie spędzać wolny czas i uprawiać sport. Na terenie obiektów zostanie zatrudniony animator, który będzie prowadził zajęcia z różnych dyscyplin sportu dla dzieci i młodzieży oraz organizował zawody i turnieje sportowe. Bezpłatna możliwość korzystania z boiska przyczyni się do szerokiego dostępu do form aktywnego spędzania wolego czasu, bez względu na status majątkowy uczestników.

Gmina Miasto Zgierz pozyskała dofinansowanie budowy "Orlików" ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333.000,00 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 333.334,00 zł na każdy z nich.

Szacowany koszt inwestycji:
- Orlik przy ul Leśmiana 1 wynosi 1.047.313,04 zł, z czego budżet miasta Zgierza pokrywa 380.979,04 zł.
- Orlik przy ul. Musierowicza 1/3 wynosi 1.113.912,08 zł, środki własne 447.578,08 zł.

Okres realizacji zadania: 2009 - 2010

    


Poprzednia strona: Organizacja Jedenastych Słodkobłękitów - Zgierskich Spotkań Małych Teatrów (2005)
Następna strona: Przebudowa ciągu ulic Juliana Tuwima – Leopolda Staffa w Zgierzu