cookies

e-gospodarka - Projekt "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego"


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Projekt "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Poprzednia strona: Projekt "Rewitalizacja Historycznego Centrum Miasta Zgierza" (2011-2014)
Następna strona: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego" - ETAP I