cookies

e-gospodarka - Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa Oddział w Zgierzu


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa Oddział w Zgierzu

 

95-100 Zgierz, ul. Długa 29a (Centrum Obywatelskie) 
tel. 42 719 06 61, fax 42 715 02 03
www.nauka-biznes.pl/liphozgierz.pl
liph_zgierz@op.pl

Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Zgierzu (powołany w kwietniu 1999 r.) obejmuje swoją działalnością powiat i miasto Zgierz. Zrzesza obecnie ponad 100 firm różnych branż z sektora małych i średnich firm. Celem nadrzędnym jest integracja i reprezentacja środowiska gospodarczego. ŁIPH zapewnia:

 • promocję firm, produktów i usług,
 • szybki dostęp do informacji gospodarczych,
 • możliwość udziału w szkoleniach specjalistycznych,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych z partnerami w kraju i za granicą,
 • szybkie sprawdzenie wiarygodności partnerów krajowych i zagranicznych, 
 • doradztwo w sformułowaniu warunków kontraktów/umów,
 • udział w konferencjach i misjach gospodarczych,
 • tłumaczenia językowe z dziedziny handlu zagranicznego,
 • poznawanie zagadnień i praw Unii Europejskiej,
 • udzielanie informacji na temat programów unijnych i funduszy wspierających rozwój małych i średnich firm,
 • informacje dotyczące targów, imprez targowo-wystawienniczych i zasad dofinansowania przez Ministerstwo Gospodarki,
 • opracowywanie raportów handlowych.

Poprzednia strona: Cech Rzemiosł Różnych
Następna strona: Zgierskie Towarzystwo Gospodarcze