cookies

e-gospodarka - Montaż instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i podgrzewu wody basenowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu (2010)


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Montaż instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i podgrzewu wody basenowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu (2010)

Projekt realizowany przy pomocy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem zadania jest ochrona środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Zadanie polega na montażu instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i podgrzewu wody basenowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu.

Koszt całkowity realizacji zadania: 274.510,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 219.608,00 zł

Okres realizacji zadania: 2010


Poprzednia strona: Nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu (2007)
Następna strona: Rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu (2012)