cookies

e-gospodarka - Informacje o nas


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Informacje o nas

Logo ZCOP 

ZADANIA CENTRUM

 • Promowanie Zgierza jako miejsca atrakcyjnego pod kątem inwestycyjnym, posiadającego duże możliwości rozwojowe, oferującego duże możliwości rozwoju i przygotowanego do udziału w projektach, zgodnie z oczekiwaniami inwestorów.
 • Pozyskanie i obsługa strategicznego inwestora, m.in. w zakresie strategii i oferty gospodarczej, możliwości regionu, utrzymywanie kontaktu z inwestorem.
 • Stworzenie i przystąpienie do realizacji koncepcji stworzenia strefy ekonomicznej i poszukiwanie inwestora gotowego stworzyć zakład produkcyjny na terenie Zgierza.
 • Szkolenia i doradztwo dla urzędów w zakresie potrzeb i oczekiwań inwestorów wchodzących na lokalny rynek.
 • Wspieranie aktywności lokalnych przedsiębiorców, w szczególności w zakresie współpracy business to business.
 • Pomoc dla przedsiębiorców składających wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Informowanie o aktualnych, dostępnych dla zgierskich przedsiębiorców, narzędziach wsparcia takich jak pożyczki, fundusze poręczeniowe, dotacje, refundacje, szkolenia, projekty unijne itp.; we współpracy z funkcjonującymi organizacjami z otoczenia biznesu.
 • Informowanie i pomoc w uzyskiwaniu dotacji z UE w oparciu o Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
 • Udzielanie informacji na temat uzyskiwania koncesji, pozwoleń i spełniania innych wymagań dotyczących przedsiębiorców.
 • Pomoc osobom z kraju oraz z zagranicy w zakładaniu działalności gospodarczej, udzielanie informacji dotyczących warunków podejmowania działalności.
 • Szerzenie idei rozwoju przedsiębiorczości oraz pobudzanie aktywności obywateli poprzez udział w projektach regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych, realizowanie projektów autorskich skierowanych do zgierskich przedsiębiorców oraz oferowanie możliwości uczestnictwa w programach rozwojowych.
 • Tworzenie platformy dla kampanii społecznych.
 • Rozwój działań o charakterze inkubatora przedsiębiorczości.
 • Tworzenie programu i prowadzenie szkolenie dla pracowników urzędów w zakresie oczekiwań pracodawców i pracowników przedsiębiorstw.
 • Prowadzenie dialogu ze zgierskimi przedsiębiorstwami – ustalenie możliwości współpracy na zasadzie wymiany korzyści, tzn. określenie oczekiwań przedsiębiorców wobec miasta i możliwości co mogą dać w zamian - np. reklama w trakcie imprez miejskich w zamian za pomoc w ich organizacji i wzbogacenie oferty.
 • Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół o wyspecjalizowanych profilach.
 • Prowadzenie stałej akcji informacyjnej w porozumieniu z urzędem pracy o przyznawanych dotacjach i warunkach uzyskiwania wsparcia.
 • Promowanie korzyści wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych, nawiązanie współpracy z organizacjami, związkami i stowarzyszeniami działającym na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie potrzeb i możliwości poszukujących pracy.
 • Współpraca z regionalnymi organizacjami o podobnym charakterze.

Poprzednia strona: Aktualności
Następna strona: Instytucje otoczenia biznesu