cookies

e-gospodarka - Ważne informacje


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Ważne informacje

Ważne informacje dla przedsiębiorców:

UWAGA! Komunikat CEIDG dot. bezpłatnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki.


Poprzednia strona: Zamówienia Publiczne
Następna strona: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej