cookies

e-gospodarka - Europejski Fundusz Społeczny


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Europejski Fundusz Społeczny

Gmina Miasto Zgierz w latach 2004-2005 oraz 2005-2006 zrealizowała dwa projekty "Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl)

Obecnie Gmina Miasto Zgierz uczestniczy w projektach:

  


Poprzednia strona: Projekt "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków"
Następna strona: Projekt "Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu" (2004-2005)