cookies

e-gospodarka - Cech Rzemiosł Różnych


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Cech Rzemiosł Różnych

 95-100 Zgierz, al. A. Krajowej 2 
tel. 42 716 20 13

Powstał w 1958 roku.
Zadania: utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej, udzielanie członkom pomocy w drodze porad i informacji, udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków, organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników, współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków,  prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej.

Cech zrzesza ponad 100 członków w różnych branżach: ślusarstwo, usługi samochodowe, wulkanizatorstwo, betoniarstwo, stolarstwo, tapicerstwo, krawiectwo, modniarstwo, branża spożywcza, usługi budowlane, fryzjerstwo oraz fotografowanie. W wymienionych zawodach członkowie Cechu szkolą uczniów, z których zdecydowana większość uczęszcza do Zasadniczych Szkół Zawodowych.

Samorząd rzemiosła powoływany jest przez Walne Zgromadzenie i jest niezależny w wykonywaniu swych zadań, podlega tylko przepisom prawa. Ma za zadanie zachować społeczną i zawodową tożsamość.

Poprzednia strona: Punkt Konsultacyjny Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Następna strona: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa Oddział w Zgierzu