cookies

e-gospodarka - Projekt "Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu" (2009-2011)


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Projekt "Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu" (2009-2011)

Projekt w trakcie realizacji dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

W największej zgierskiej szkole zostanie dobudowana nowoczesna sala gimnastyczna dla uczniów podstawówki. Obiekt będzie pełnił też funkcję sali środowiskowej, na której odbywać się będą zajęcia sportowe dla mieszkańców Zgierza oraz wydarzenia kulturalne. Sala zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt sportowy oraz w nowoczesne nagłośnienie.

Sala powstanie na istniejącym schronie, który po odpowiednim poszerzeniu zostanie wykorzystany jako fundament. Salę z resztą szkoły skomunikuje dwukondygnacyjny łącznik. Sala gimnastyczna będzie wyposażona w szatnie, prysznice, toalety, sale dydaktyczne i magazyn sprzętu sportowego. Zostanie także zagospodarowana przestrzeń wokół budynku, powstanie parking i droga dojazdowa.

Koszt całkowity projektu: 6.741.140,52 zł.

Dofinansowanie z EFRR: 5.729.969,44 zł.

Wkład własny: 1.011.171,08 zł.

Okres realizacji projektu: 2009 - 2011

***

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 14 TYS EURO:

W dniu 21 września 2012 r. wybrano wykonawcę w ramach konkursu ofert, którego przedmiotem było wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej zgodnie z "Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013" o wymiarach min. 90 cm x 70 cm. Podkład plexi, mocowana na dystansach polerowanych z kwasówki do ściany, tablica w kolorze złotym z aluminium kompozytowego grubości 3 mm z wygrawerowaną treścią w kolorze czarnym, promującej projekt pn. "Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy "MAG-media" Katarzyna Gałązka (95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 54/58).

Cena wybranej oferty: 4.305,00 zł brutto.

Zawiadomienie o wyniku postepowania

 

     


Poprzednia strona: Historia realizacji projektu
Następna strona: Projekt "Rewitalizacja Historycznego Centrum Miasta Zgierza" (2011-2014)