cookies

e-gospodarka - Bank Spółdzielczy


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Bank Spółdzielczy

 

Centrala Banku
95-100 Zgierz, ul. Długa 62A
tel. 42 716 66 00
fax 42 716 43 20
www.bszgierz.pl
bank@bszgierz.pl

 • Placówki w Zgierzu
  - Filia - ul. Parzęczewska 21 (tel. 42 716 36 53, fax 42 716 08 85)
  - Punkt Obsługi Bankowej Nr 1 - ul. Długa 16 (tel. 42 715 42 73)
  - Punkt Obsługi Bankowej Nr 2 - ul. ks. J. Popiełuszki 8 /Urząd Skarbowy/ (tel. 42 715 07 50)
  - Punkt Obsługi Bankowej Nr 3 - ul. Łęczycka 4 /Urząd Gminy/ (tel. 42 718 25 38)
  - Punkt Obsługi Bankowej Nr 4 - ul. T. B. Żeleńskiego 45 bl.130 (tel./fax 42 715 10 50)
  - Punkt Obsługi Bankowej Nr 5 - pl. Jana Pawła II 17 (tel./fax 42 716 20 66)
 • Bankomaty w Zgierzu
  - ul. Długa 62A (Centrala Banku)
  - ul. Parzęczewska 21 (Filia Banku)
  - ul. T. B. Żeleńskiego 45 (bl. 130)
  - pl. Jana Pawła II 17 (obok Urzędu Miasta Zgierza),
  - ul. Ozorkowska 66 (sklep)

Poprzednia strona: Bank Polska Kasa Opieki SA
Następna strona: Bank Zachodni WBK S.A.