cookies

Printing Projekty Pracowni Przyrodniczych realizowane w placówkach oświatowych na terenie miasta (2014)

Zadania dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w 2014 r.

1. Nazwa projektu: "Pracownia Przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu"

Całkowita wartość projektu: 42.105,00 zł
Wysokość i forma dofinansowania: 40.000,00 zł - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W ramach projektu zrealizowano: zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego, remont i wyposażenie sali dydaktycznej.

***

2. Nazwa projektu: "Laboratorium ekobadawcze w Gimnazjum nr 2 w Zgierzu"

Całkowita wartość projektu: 42.105,00 zł
Wysokość i forma dofinansowania: 40.000,00 zł - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W ramach projektu zrealizowano: zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego, remont i wyposażenie sali dydaktycznej.

***

3. Nazwa projektu: "Eko-postępowe Gimnazjum nr 3 w Zgierzu"

Całkowita wartość projektu: 42.105,00 zł
Wysokość i forma dofinansowania: 40.000,00 zł - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W ramach projektu zrealizowano: zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego, remont i wyposażenie sali dydaktycznej.

***

4. Nazwa projektu: "Utworzenie Ekopracowni w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu"

Całkowita wartość projektu: 42.105,00 zł
Wysokość i forma dofinansowania: 32.000,00 zł - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W ramach projektu zrealizowano: zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego, remont i wyposażenie sali dydaktycznej.

***

Wszystkie wymienione wyżej projekty dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl